Schoolgids

Zoek in onze schoolgids

Beste ouder, verzorger, leerling en andere belangstellende lezer

De Nieuwste School (DNS) is een kleinschalige school voor mavo, havo en vwo met een uniek onderwijsconcept. Daarin staat verwondering, eigenaarschap en het geleerde zichtbaar maken centraal. Hoe we dat doen, kunt u verderop in deze gids lezen. Het onderwijsconcept van DNS draagt sterk bij aan alle facetten van de persoonlijke ontwikkeling van de leerling en gaat dus verder dan uitsluitend de cognitieve ontwikkeling. In deze schoolgids, voor het schooljaar 2022-2023 informeren we u over de visie van en de aanpak op onze school en de dagelijkse gang van zaken. 
In schooljaar 2022-2023 gaat de school aan het werk in een teamgecentreerde arbeidsorganisatie. Dat betekent dat er gewerkt wordt in negen teams van zes tot acht experts/mentoren die samen de ontwikkeling van 80 -100 leerlingen gedurende twee tot drie jaar volgen. Hoe dat precies werkt leest u in deze schoolgids en op deze pagina. Daarnaast voert de school het programma NPO uit en ligt de nadruk op het vergroten van de kansen voor alle leerlingen. Dit in lijn met het schoolplan dat te vinden is op de website van DNS, https://www.denieuwsteschool.nl/Onze-school/Schoolplan
 
Namens allen die bij DNS betrokken zijn, wensen we iedereen een buitengewoon goed schooljaar toe.
 
Marieke van den Hurk, rector 
Bas Leijen, manager onderwijs 
Koen Schepers, manager onderwijs
Maria Vromans, manager bedrijfsvoering

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work