Visie

In onze visie wordt beschreven hoe wij denken over goed onderwijs.

Ontwikkelen van kennis vanuit verwondering
In goed onderwijs staat het leren van de leerling centraal. Het leren is optimaal als de leerlingen begrijpen wat ze moeten leren en waarom. Verwondering is daarbij het uitgangspunt. Door de leerling nieuwsgierig te maken wordt deze gemotiveerd om vragen te stellen, op zoek te gaan naar antwoorden en - op die manier - nieuwe kennis op te doen. 

Ontwikkelen als mens

Bij goed onderwijs is het belangrijk dat de leerling zichzelf goed leert kennen en leert nadenken over vragen als: “wie ben ik?”, “hoe verhoud ik me tot anderen? ”en “wat of wie wil ik worden?” 

Ontwikkelen van eigenaarschap

Vanuit het vertrouwen dat we in de leerling hebben, vragen we hem of haar steeds meer zelf keuzes te maken over wat en hoe hij of zij wil leren. We leren de leerling zelf zijn eigen leren te regisseren en verantwoordelijkheid te nemen voor eigen keuzes. Dat noemen we eigenaarschap. 

Ontwikkelen in een leergemeenschap
In goed onderwijs leren leerlingen en leraren met en van elkaar. Ontwikkelen niet alleen maar samen met anderen. Door kennis in te brengen en met elkaar te delen, ontwikkelen leerlingen nieuwe kennis en ontstaan nieuwe ideeën. Wij moedigen onze leerlingen en medewerkers aan om hierin ondernemend te zijn door met goede, verrassende, vernieuwende of (te) gekke ideeën te komen.  


Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work