Verzuimprotocol

De leerplichtwet schrijft voor dat alle jongeren tot hun 18e verjaardag een volledig onderwijsprogramma moeten volgen, tenzij de jongere een startkwalificatie heeft. Onderzoek wijst uit dat veelvuldig schoolverzuim kan leiden tot vroegtijdig schoolverlaten. Door het ministerie zijn daarvoor regels opgesteld om een duidelijk verzuimprotocol op te stellen.  

Het verzuimprotocol van De Nieuwste School sluit aan bij de regels van het ministerie. Op De Nieuwste School zijn alle leerlingen verplicht alle lessen volgens het ritme te volgen, ook als zij de 18-jarige leeftijd hebben bereikt. In dit protocol vindt u de regelgeving zoals die voor alle leerlingen van De Nieuwste School is vastgesteld. 

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work