Protocol online toetsen

Onderstaande werkwijze kan ingezet worden om het mogelijk te maken om een thuiszittende leerling (om reden van quarantaine, (lichte) ziekteverschijnselen, zorg, …) een toets mee te laten maken. Een verzoek voor digitale deelname kan tot 45 minuten voor aanvang van de toets telefonisch worden gedaan door een ouder van een leerling bij de leerlingcoördinator.In deze werkwijze staat beschreven welke verantwoordelijkheden iedere betrokkene heeft vóór, tijdens en na de toets. Bij PTA-toetsen geldt het examenreglement.


VÓÓR DE TOETS

Ouder vóór de toets
 • Je laat de leerlingcoördinator zo spoedig mogelijk -en uiterlijk om 8.00u op de dag van de toets- telefonisch weten dat zoon/dochter niet kan deelnemen op locatie. 
 • Tevoren heb je in Magister (klik op: foto/mijn gegevens – toestemming gebruik gegevens) aangegeven of je toestemming geeft voor de in dit document omschreven manier van thuis toetsen met streaming via Google Meet door een toetssurveillant op school. In gesprek met de leerlingcoördinator wordt hier nog aan gerefereerd.
Leerling vóór de toets 
 • Je zorgt met een ouder voor een stabiele internetverbinding thuis.
 • Je draagt zorg voor een rustige kamer / omgeving.
 • Je hebt de Google Meet app op je smartphone of tablet geïnstalleerd.
 • Je bent bekend met het gebruik van GoogleMeet.
 • Je gaat deelnemen in een Meet van de toetssurveillant. Dit doe je op je op je smartphone of tablet. 
 • De laptop staat voor je. Hierop open je de toets en maak je eventueel de toets als dat op een digitaal antwoordformulier kan.
 • De smartphone of tablet staat zo opgesteld dat:
  1. het scherm van je laptop in beeld is
  2. het toetsblad waarop je schrijft in beeld is
  3. je gezicht in beeld is.

*OVERZICHT WERKPLEK TIJDENS STREAMEN

Smartphone of tablet staat dus op een afstand en vanaf opzij gericht. Zorg dat deze goed opgeladen is of aan een lader hangt! 

 • Geluid van smartphone of tablet staat uit en microfoon staat aan.
 • Op je werkplek mogen alleen onbeschreven A4 papier (blanco, met ruitjes of met lijntjes) en voorgeschreven benodigdheden (rekenmachine, pen, computer, …) liggen.
 • Horloge is af. De tijd is zichtbaar op je laptop.
 • Je communiceert alleen via de chat met de toetssurveillant.
 • Test bovenstaande werkwijze voor de toetsweek en vraag hulp bij je mentor als zaken niet lukken/voor jou niet mogelijk zijn.

Expert vóór de toets
 • Je zorgt ervoor dat je een digitale versie (PDF) van de toets een week voor afname als Magisteropdracht met tijdsslot klaarzet voor alle leerlingen. 
 • Je geeft hierbij aan of de toets digitaal of op papier dient te worden gemaakt.
 • Je geeft aan welke benodigdheden zijn toegestaan (computer, tabellenboek, atlas, …)

Leerlingcoördinator vóór de toets
 • Je besluit met een ouder en leerling dat de toets online gaat worden afgenomen.
 • Je geeft de naam en klas van de leerling die thuis een toets gaat maken, tijdstip en te toetsen vak door aan de toetssurveillant.
Toetssurveillant vóór de toets
 • Je plant een GoogleMeet die 45 minuten voor aanvang van de toets start. Je nodigt via Magistermail de leerlingen uit die aangemeld worden door de leerlingcoördinator.
 • Je microfoon staat gehele tijd uit. Communicatie gaat via de chatfunctie.
 • Je projecteert de Meet op een groot scherm  

TIJDENS DE TOETS

 

Leerling tijdens de toets
 • De toetssurveillant stuurt jou via Magistermail een uitnodiging voor deelname aan een Meet.
 • Je logt 15 minuten voorafgaand aan het ingeroosterde tijdstip voor de toets in bij de Meet. De vergadering is dan al gestart.
 • De toetssurveillant brengt regelmatig willekeurige leerlingen in beeld gedurende de gehele toets.
 • Je vindt je toets in een Magisteropdracht met tijdsslot. Je kunt deze dus pas openen als de toetstijd ingaat.
 • Bij aanvang van de toets mag deze nog door iemand thuis geprint worden en worden afgegeven. Zelf mag je niet van je werkplek vanaf het moment dat de toetstijd start.
 • Je microfoon dient tijdens de gehele zitting (voor, tijdens en na toets) aan te blijven staan.
 • Je mag tijdens het toetsmoment niet gestoord worden door anderen; geen interactie van welke aard dan ook. 
 • Als je klaar bent met het werk, typ je dit in de chat van de vergadering en lever je de opdracht in. 
 • Wanneer je foto’s van het gemaakte werk moet inleveren, ga je uit de Meet om foto’s te kunnen maken. Je bent zelf verantwoordelijk voor scherpe, leesbare foto's. Foto’s dienen binnen 5 minuten nadat je de Meet hebt verlaten te zijn ingeleverd in de Magisteropdracht. 
Toetssurveillant tijdens de toets
 • Je controleert regelmatig de werkplek* van de leerling.
 • Bij het opmerken van een onregelmatigheid, meld je dit aan de leerling en maak je een notitie van het voorval en tijdstip. Je laat de leerling de toets wel afronden.
 • Je noteert het tijdstip waarop de leerling aangeeft dat hij klaar is en het werk gaat opsturen. Je geeft dit door aan de expert.


NA DE TOETS

Leerling na de toets
 • Je overhandigt werk dat op papier is geschreven binnen een termijn van 5 werkdagen persoonlijk aan je expert.
Expert na de toets
 • Je vergelijkt het tijdstip van afronden dat de toetssurveillant je stuurde, met het tijdstip dat het werk van een leerling is ontvangen. Hier mag niet meer dan 5 minuten tussen zitten.
 • Je kijkt het werk binnen gestelde termijn na en beoordeelt het werk.
 • Je organiseert een inzage moment en archiveert de toetsen.
 • Je verwerkt de resultaten op de gebruikelijk manier. 
 • Je kunt zodra de toets voorbij is met wijzigingen het toetsbestand verwijderen. De opdracht blijft wel in Magister staan, maar de toets is eruit. Hierna kun je in Magister de opdracht "afronden". De volgorde van werken is belangrijk, want als je eenmaal op "afronden" hebt geklikt, kun je het toetsbestand niet meer verwijderen. 
Toetssurveillant na de toets 
 • Je maakt melding bij de leerlingcoördinator wanneer je een onregelmatigheid hebt vastgesteld. 


Tenslotte 

Wanneer de surveillant of expert vaststelt dat een leerling zich niet aan bovenstaand protocol heeft gehouden, wordt bij een PTA toets melding gemaakt bij de examencommissie. Zij beslissen dan of er werkelijk sprake is van een onregelmatigheid en wat dat tot gevolg heeft. Zij hanteren dan het examenreglement. Wanneer het een toets uit het PTO betreft, is het aan de expert wat de gevolgen zijn. Doorgaans zal dan ook volgens afspraken in het examenreglement worden gehandeld.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work