Portretrecht

DNS maakt regelmatig gebruik van foto’s waarop leerlingen staan afgebeeld. Deze foto’s worden uitsluitend gebruikt voor de schoolgids, het Facebook- en Twitteraccount van DNS, de schoolkrant, de nieuwsbrief voor ouders en deze website. Voor alle andere media wordt vooraf toestemming gevraagd. De school gaat ervan uit dat van de kant van leerlingen en hun ouders hier geen bezwaren tegen bestaan. Niettemin kunnen ouders en leerlingen om uiteenlopende redenen er bezwaar tegen hebben dat foto’s op deze wijze openbaar worden gemaakt. DNS wil deze bezwaren respecteren en wil handelen overeenkomstig de geldende wetgeving ten aanzien van het gebruik van portretten. Mochten er bezwaren zijn tegen het gebruik van foto’s op de wijze zoals hierboven aangegeven, dan kan dit kenbaar gemaakt worden door invulling van onderstaande verklaring.

Werkwijze

  • kopieer en plak onderstaande verklaring in een worddocument 
  • vul de gegevens in, 
  • print en onderteken de verklaring 
  • lever de verklaring in bij de mentor

Elders op deze pagina vind u het protocol Social Media.

Verklaring

naam:
adres:
postcode en woonplaats:
ouders/verzorgers van (naam leerling[en]):

verklaren hierbij geen toestemming te verlenen aan De Nieuwste School voor het openbaar maken van foto’s waarop hun zoon/dochter herkenbaar is afgebeeld, ook niet als deze foto’s uitsluitend voor educatieve doeleinden worden gebruikt.

datum:
handtekening:

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work