Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

De Nieuwste School volgt het Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen van de Onderwijsgroep Tilburg (april 2013). Dit protocol is voor een belangrijk deel gebaseerd op het protocol van de GGD Hart van Brabant (juni 2010).

Ten aanzien van medicijnverstrekking op school geldt dat dit alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk is (als het echt niet anders kan). Het protocol bevat hiertoe een toestemmingsformulier ‘verstrekken van medicijnen op verzoek’ (bijlage 2).
Dit formulier moet door ouders/verzorgers worden ingevuld en ondertekend worden, nadat een instructie is gegeven aan een medewerker van de school. Zowel degene die de instructie heeft gegeven als de medewerker worden met naam in het formulier genoemd. Van belang is verder dat de medicatie in een originele verpakking zit en op naam van de leerling staat.


Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work