Missie en kernwaarden

De Nieuwste School ziet het als haar missie om de leerling te vormen tot een  “veelzijdig ontwikkeld persoon”.

Een veelzijdig ontwikkeld persoon heeft kennis, bezit vaardigheden, heeft inzicht in zichzelf, wie hij is, in zijn drijfveren, heeft voeling met zijn levensdoelen, en handelt hiernaar. Een veelzijdig ontwikkeld persoon handelt vanuit de kernwaarden innovatie, openheid en verantwoordelijkheid. 

Innovatie  
Van verwondering wordt een leerling nieuwsgierig en daardoor wil deze op zoek naar kennis. Door die te delen met anderen ontstaat nieuwe kennis waar mogelijkheden uit voortkomen. Dat noemen we innovatie: iets toevoegen aan dat wat we nog niet wisten.  

Openheid 
Leren is pas mogelijk als iemand eerlijk en zonder (voor)oordeel naar zichzelf en de omgeving kijkt. Openheid betekent jezelf laten zien en open staan voor meningen, kennis en kwaliteiten van anderen. Openheid is de basis voor medemenselijkheid, oprechtheid en sociaal gedrag. 

Verantwoordelijkheid  
Dit vraagt om actieve verantwoordelijkheid; elkaar aanspreken, de ander verder willen helpen, uitleggen hoe en waarom je de dingen doet zoals jij ze doet en hoe je daarmee bijdraagt aan “een betere wereld”. Daarvoor moet een leerling zich kunnen inleven in het gedrag en denken van anderen en  nadenken over wie hij of zij is, diens bijdrage aan de samenleving.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work