Pedagogiek

Op DNS gaan we uit van een pedagogiek waarin aandacht is voor:

Nieuwsgierigheid

Nieuwsgierigheid leidt tot verwondering en is een natuurlijke prikkel om kennis te willen verwerven, ontwikkelen én delen. Een verwonderd mens gaat op zoek naar antwoorden op zijn vragen.

Uitdaging en grensoverschrijdend denken

Juist proberen wat niet verwacht wordt. Uitproberen, durven experimenteren, fouten mogen maken, juist omdat je van mislukkingen het meest leert.

De dialoog

De dialoog is de manier om daadwerkelijk naar elkaar te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan. De dialoog leidt tot verrassende ontdekkingen waarmee mensen samen verder komen.

Verbondenheid en veiligheid

Om verbondenheid te ervaren moet je je gezien voelen en vanuit positieve relaties van en met elkaar te leren. Op die manier ontwikkel je je als mens, als burger. Een veilige en overzichtelijke leeromgeving zorgt er dan voor dat al die andere zaken mogelijk zijn.

Openheid

Openheid is de basis van de relatie, ook die tussen leraar en leerling. Reflectie op je persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de (school)prestaties en je leerproces is essentieel.

Eigenaarschap

Stap voor stap steeds meer de regie nemen over je eigen leerproces en bewust keuzes maken in lijn met de leerdoelen. Steeds beter je eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen, jezelf kunnen verantwoorden en verantwoording kunnen afleggen.

Vertrouwen

Leren vanuit het vertrouwen geeft meer kansen. Constructieve feedback en hoge verwachtingen dragen daar aan bij.

Betrouwbaarheid
Het gezamenlijke waardenkader krijgt betekenis als we ons er allen aan houden. In dit verband is het fractalprincipe van kracht: dat wat voor de leerling geldt, is onverminderd van toepassing op alle medewerkers van de school.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work