Decanaat

Het decanaat op De Nieuwste School begeleidt leerlingen op weg naar het vervolgonderwijs. We hebben een tweedelijns decanaat. Dat betekent dat de begeleiding van leerlingen in de eerste plaats door de mentor en persoonlijk coach wordt opgepakt. De mentor en persoonlijk coach worden hierin ondersteund door het decanaat. Komt een mentor of persoonlijk coach er met een leerling niet uit dan volgt er een gesprek met de decaan. Bij het uitdragen van dit beleid hanteren wij twee doelstellingen:

Allereerst gaat het erom dat leerlingen leren kiezen. Bij het maken van keuzes komen verschillende factoren kijken. De afweging tussen deze factoren en het stellen van prioriteiten is een proces dat alleen geleerd kan worden als het bewust wordt doorlopen.

Ten tweede begeleiden we leerlingen bij het maken van de profiel- en studiekeuze. Dit door middel van gesprekken met de mentor of de decaan en verschillende studiekeuzeactiviteiten. Een van de ondersteunende activiteiten is het werken met Qompas. Dit is een online hulpprogramma bij het maken van de profiel- en studiekeuze op havo en vwo. De leerlingen doorlopen verschillende stappen op deze website om er zo achter te komen welke talenten en interesses ze hebben. 

De profiel- en studiekeuze is een belangrijke, maar moeilijke keuze en er wordt vanuit het decanaat veel aandacht aan besteed. Ook in de mentoruren gaan de leerlingen aan de slag met deze keuze. De school heeft verschillende activiteiten georganiseerd in een jaar om de leerlingen kennis te laten maken met het studiekeuzeproces. 

Daarnaast vragen we van leerlingen om buiten school aan de slag te gaan met de studiekeuze. Dit onder andere door open dagen en meeloopdagen te bezoeken. Hieronder staat een overzicht van de open dagen en belangrijke data. 

Op de site kunt u informatie vinden over de volgende onderwerpen:
- Profielkeuzeformulieren
- Doorstroomeisen MBO/HAVO/HBO/WO
- Headlines aangaande het vervolgonderwijs

Belangrijke data

Voor de open dagen van het MBO verwijzen we u naar dit overzicht. Voor de open dagen en meeloopdagen van het hoger onderwijs (HBO en WO) verwijzen we u naar de site van de desbetreffende opleiding en het studiekeuze account van uw kind op Qompas


Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work