Onderwijsondersteuning

Door de begeleiding van de mentor worden problemen bij een leerling vroegtijdig gesignaleerd en – in overleg met ouders – aangepakt. Soms gaat ondersteuning verder.

De mentor krijgt in bij zijn begeleidende taak – als nodig - ondersteuning vanuit het zorgoverleg. Ouders blijven gelijkwaardige partners in de begeleiding van hun kinderen en geven toestemming voor een eventuele bespreking in het zorgoverleg.

Het zorgoverleg bestaat uit de zorgcoördinator, de verantwoordelijke manager onderwijs, schoolmaatschappelijk werk en mentoren. Zij bepalen per leerling, en in overleg met de leerling, ouders/verzorgers en mentor, welke ondersteuning het meest adequaat is. Daarbij kan het zorgoverleg een beroep doen op externe ondersteuning vanuit het zorg- en adviesteam (ZAT), waarin onder meer de leerplicht, de GGD en de GGZ vertegenwoordigd zijn. Via het zorgoverleg participeert de school tevens in het Samenwerkingsverband Portvolio.

Verdere informatie over specifieke zorg op De Nieuwste School is te vinden in het ondersteuningsplan Algemene informatie over passend onderwijs op de website van passend onderwijs.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work