Mentoraat

Om te kunnen leren is veel nodig. Zo is het belangrijk dat een leerling zich op school veilig voelt om te leren en om te leren van zijn of haar fouten. Om te kunnen leren moet je kunnen plannen, kunnen samenvatten, teksten begrijpen, vragen kunnen stellen, kunnen samenwerken, je aan afspraken houden, betrouwbaar zijn, kunnen presenteren. In het mentoraat staat de ontwikkeling van deze aspecten centraal. Tevens is er aandacht voor wie de leerling is en wat deze wil. Voor de persoonlijke ontwikkeling en de motivatie. En ook voor hoe de leerling staat ten opzichte van andere leerlingen. In het mentoraat worden de sociaal-emotionele en persoonlijke ontwikkeling, het leerproces, het doen van onderzoek begeleid. 

Op DNS neemt het mentoraat zeker in de onderbouw een belangrijke plaats in. In leerjaar 1 is de mentor verbonden aan één stamgroep van dertig leerlingen en gedurende vier dagen beschikbaar voor de leerlingen. Hierin vinden groepsgerichte en individuele mentoractiviteiten plaats en begeleidt de mentor samen met de expert de leerling bij het doen van onderzoek. De mate waarin een leerling begeleid wordt, neemt geleidelijk af gedurende de schoolloopbaan van een leerling omdat de leerling steeds meer in staat zal zijn zelf de regie te voeren over diens eigen ontwikkeling.
Vanaf klas 2 worden alle stamgroepen begeleid door een mentorenteam. Deze zijn samen verantwoordelijk voor het pedagogische klimaat en het reilen en zeilen in de stamgroep. Elke leerling heeft daarnaast een persoonlijke mentor. Dat is een van de mentoren uit het mentorenteam. De persoonlijk mentor is eerste aanspreekpunt voor zowel de leerling als de ouders.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work