Examencommissie op De Nieuwste School

De belangrijkste taak van de examencommissie is het borgen van de kwaliteit van de schoolexaminering. Hierbij kan gedacht worden aan de duidelijkheid en transparantie van de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling binnen de examenorganisatie, het verloop van de examens, de kwaliteit van het PTA en het examenreglement, of wordt voldaan aan de wettelijke eisen, de kwaliteit van de totstandkoming van de schoolexamentoetsen, het aantal en type maatregelen dat getroffen is etc.

Op DNS hebben we een examencommissie die bestaat uit drie personen: Helma van Kruijsbergen, Maurice de Roij en Linda van Rooij. Zij komen één keer per week samen. Tijdens dit moment buigen zij zich over procedures en protocollen, houden toezicht op de schoolexamens en bespreken zij binnengekomen verzoeken en meldingen. 

De examencommissie komt in beeld voor leerlingen wanneer:
- een leerling het niet eens is met een beoordeling en er niet samen met zijn/haar expert uitkomt;
- deadlines die in het PTA staan niet behaald worden;
- tijdens de afname van het schoolexamen een onregelmatigheid plaatsvindt;
- leerlingen zonder afmelding, afwezig zijn tijdens een schoolexamen;
- een leerling, door onvoorziene omstandigheden, een deadline niet kan halen en wil verzoeken om uitstel;
- een leerling een toets ongeldig wil laten verklaren, vanwege omstandigheden (let op, dit kan alleen net voor of meteen na afname van een toets en alleen voordat het cijfer bekend is);
- een leerling een extra herkansing wil aanvragen (let op, dit kan alleen in uitzonderlijke situaties en dient voor aanvang van toetsen aangevraagd te worden).

De examencommissie is op de volgende manier te benaderen:
- Leerlingen moeten contact opnemen via dit formulier: https://forms.office.com/e/99FP3f2jNh 
- Ouders kunnen contact opnemen via de mail: examencommissie@denieuwsteschool.nl. 
We streven ernaar om binnen tien werkdagen een mail in behandeling te nemen. Binnen de commissie zal over het verzoek gesproken worden. Indien nodig zal er extra informatie worden ingewonnen bij de leerlingen en expert. De examencommissie formuleert een voorstel, wat wordt voorgelegd aan de rector. Deze neemt het uiteindelijke besluit, wat de examencommissie daarna communiceert met de betrokken personen. 

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work