Beoordelen

Gedurende de hele schoolloopbaan wordt een leerling beoordeeld op de volgende criteria:

1. Eigenaarschap
Een gemotiveerde leerling voelt zich ‘eigenaar’ van zijn leerproces. Hij voelt zich met andere woorden zelf verantwoordelijk voor zijn keuzes en resultaten. Hij schrijft de oorzaken voor succesvolle of minder succesvolle ontwikkelingen voornamelijk toe aan zichzelf (zonder overigens externe factoren buiten beschouwing te laten).
Een kenmerk van eigenaarschap is dat een leerling kan reflecteren en zo zijn leerproces zelf kan bijsturen (onder begeleiding van een mentor).
De ontwikkeling van een leerling op eigenaarschap wordt beoordeeld met onvoldoende, voldoende, ruim voldoende, goed.

2. Inzicht
Leren is niet hetzelfde als je hoofd vullen met kennis, die je vervolgens netjes wegbergt in je geheugen. Je maakt je leerstof pas eigen, in letterlijke zin, als je met de leerinhouden zelf aan de gang geweest bent, je verbanden hebt gelegd, nieuwe inzichten hebt opgedaan en onduidelijkheden hebt verhelderd. Op die manier ontwikkelt kennis zich in het geheugen constant verder, en dat is eigenlijk echt effectief (constructief) leren. Een belangrijke aanname hierbij is dat de leerling kennis kan inzetten in realistische contexten en wendbaar kan toepassen. De leerling moet iets met de kennis doen en er zo betekenis aangeven. Inzicht wordt beoordeeld met onvoldoende, voldoende, ruim voldoende, goed.

3. Resultaat
In de leerjaren 1-2-3 
De opdrachten, toetsen, werkstukken, presentaties die een leerling gedurende het schooljaar laat zien. Welke resultaten worden er geleverd? Is het van voldoende niveau voor deze leerling?
Resultaat wordt beoordeeld met onvoldoende, voldoende, ruim voldoende, goed.

In de leerjaren 3-4 mavo en 4-5-6 havo/vwo
Het resultaat wordt inzichtelijk gemaakt door middel van de cijfers in het PTA (programma van toetsing en afsluiting) en/of PTO (programma van toetsing en ontwikkeling). De beoordelingen worden vastgelegd in de cijferadministratie van Magister en kunnen daar door ouders en leerlingen geraadpleegd worden.

 

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work