Aanmelden op DNS

Wilt u bij de aanmelding dan nog de volgende documenten meebrengen:  

  • Een officieel document zoals paspoort, identiteitsbewijs of uittreksel basisadministratie persoonsgegevens waarmee zowel de ouder als de leerling zich kan legitimeren.
  • De originele adviesbrief van de basisschool met daarop de code voor het D.O.D. (deze code wordt alleen verstrekt in de regio Tilburg). 
  • Indien van toepassing stellen wij het zeer op prijs dat u relevante onderzoeken diagnose en rapportages (in kopie) wilt overleggen. Met deze informatie kunnen wij uw kind beter ondersteunen. Bijvoorbeeld: dyslexie, dyscalculie ADHD PDD-NOS, intelligentieonderzoeken (bijv. WISC) etc. 

Indien er geloot moet worden en indien er sprake is van uitloting, nemen we contact met u op en gaat alle informatie automatisch naar de school van de tweede of derde keuze. Dit geldt niet voor scholen die buiten de regio vallen (bijvoorbeeld Breda). Verder is dit een Tilburg brede afspraak en geldt deze regel dus op alle VO-scholen. 

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work