Contact school en schoolleiding


De Nieuwste School

Sint Josephstraat 106 

5017 GK Tilburg

Tel. 013 - 5812066

E-mail: info@denieuwsteschool.nl 


Voor adreswijzigingen of wijziging van uw telefoonnummer kunt u mailen naar de administratie.
Voor specifieke vragen over leerlingzaken kunt u terecht bij de managers onderwijs.
Voor alle overige vragen bij de rector.
Voor informatie over vacatures en stage kijk hier