Verzuim

Ziek melden 

 • Meld uw kind ziek via de Magister app. Doe dit elke ziektedag opnieuw. Betermeldingen met een briefje zijn hierdoor niet meer nodig. 
 • Is uw kind ziek tijdens een PTA of examenweek, meldt u de leerling dan vóór aanvang van de toets telefonisch af bij een lid van de schoolleiding. Zie ook: https://www.denieuwsteschool.nl/Onderwijs/Examen.      
 • Wanneer uw kind tijdens een schooldag ziek wordt, nemen we altijd eerst contact met u op, voordat uw kind naar huis mag.  
 • Bij veelvuldig of langdurig ziekteverzuim, zoeken wij met u een oplossing in samenwerking met de GGD jeugdarts, in het kader van het M@zl project van de GGD.

Huisarts e.d. en blessures

 • Meld bezoek aan arts, ortho, fysio e.d. via een absentiekaartje met handtekening. Download het absentiekaartje hier. 
 • Meld artsenbezoek e.d. minimaal 1 werkdag voor de afspraak. 
 • Plan artsenbezoek e.d. bij voorkeur buiten schooltijd. 
 • Door een blessure kan het voorkomen dat uw kind niet kan deelnemen aan de lessen Sport en Bewegen. Meld ook een blessure via het absentiekaartje. 

Te laat komen en spijbelen 

 • Als een leerling te laat (in de les) is, meldt hij/zij zich de volgende ochtend om 8 uur bij de leerlingbalie. Daar doet hij/zij een klusje of schoolwerk tot 8.45 uur. 
 • Als een leerling niet in de les is (zonder geldige reden) is dit spijbelen. De leerling meldt zich bij de verzuimcoördinator en haalt de gemiste uren dubbel in. 
 • Check geregeld met uw kind in de Magister app of er niet verantwoorde lessen (NN meldingen) of te laat meldingen zijn. Verantwoord deze op tijd, zodat de aanwezigheidsregistratie altijd kloppend is. 
 • Bij veelvuldig te laat komen of ongeoorloofd verzuim, zoeken wij met u een oplossing in samenwerking met de leerplichtambtenaar van de Gemeente. 

Voor overige afspraken rondom ziekteverzuim, verlof, te laat komen en spijbelen verwijzen wij u naar het verzuimprotocol. Hier vindt u ook informatie over buitengewoon verlof, verlof voor religieuze feestdagen en verlof voor activiteiten buiten de les. 

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work